Zycie gleby i Efektywne Mikroorganizmy

Zrozumieć mechanizmy warunkujące żyzność gleby i dlaczego Efektywne Mikroorganizmy pomagają ją odbudować.

Próchnica to substancja organiczna powstająca w glebie w procesach wynikających ze struktury fizykochemicznej gleby oraz  z rodzajów i  ilością  istot żywych , roślin, zwierząt i mikroorganizmów obecnych w danej glebie. Substancje humusowe w glebie są stale odnawiane, a o żyzności gleby decyduje szybkość przekształceń w obrębie substancji organicznej, a nie tylko jej zawartość […]

Uprawa truskawek z EM

Polecany wariant zastosowania Technologii EM w uprawie truskawki.

I typ zabiegu:Oprysk gleby przed założeniem plantacji lub wiosenny oprysk na plantacje istniejące.

Zaszczepienie gleby jest najważniejszym zabiegiem. Pozwala on na poprawienie parametrówgleby i wspomożenie truskawek w początkowym etapie wegetacji. Podstawowa dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 20l do 40l/ha w minimum 300 litrach wody. […]

gnojowica

Uzdatnianie gnojowicy i obornika

gnojowica 

Gnojowica to cenny nawóz przy czym należy zwrócić uwagę na jej właściwe przechowywanie .

Około 60% azotu zawartego w gnojowicy występuje w związkach łatwo przyswajalnych dla roślin, a fosfor i potas są wykorzystywane w takim samym stopniu, jak z nawozów mineralnych. Straty azotu zachodzące podczas przechowywania gnojowicy można zmniejszyć poprzez przykrycie zbiorników, ale jest to bardzo kosztowne. Jeśli chcemy tego uniknąć, jednocześnie otrzymać doskonały nawóz pozbawiony zapachu to powinniśmy zastosować Efektywne Mikroorganizmy . […]

Uprawa malin z EM

Polecany wariant zastosowania Technologii EM w uprawie maliny.

I typ zabieguOprysk gleby przed założeniem plantacji lub wiosenny oprysk na plantacje istniejące.

Zaszczepienie gleby jest najważniejszym zabiegiem. Pozwala on na poprawienie parametrów gleby i wspomożenie malin w początkowym etapie wegetacji. Sugerowana dawka EM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi od 20l w minimum 500 litrach wody/1 hektar. Zaleca się wykonanie oprysku i wymieszanie gleby przed założeniem plantacji lub wykonie oprysku […]

Resztki Pożniwyne

 Wszystkie pozostałości po zbiorach roślin stanowią doskonały nawóz do użyźniania gleby. Jednak niezbędny jest rozkład w procesie fermentacji ? dzięki któremu materia organiczna w postaci składników mineralnych trafi do roślin.Efektywne Mikroorganizmy zastosowane na ściernisko, pociętą słomę lub resztki po kopaniu ziemniaków, zaczynają proces fermentacji. […]

Zboża

Zastosowanie Efektywnych Mikroorganizmów
w  uprawie zboża

Pola na których stosujemy EM -Naturalny Aktywny

 

Zboża ozime, jesień

1)     Przygotowanie pola, gdy przedplonem są zboża

– podorywka celem przerwania parowania

– w przypadku pozostawienia słomy na polu, dla lepszego i szybszego przekształcenia słomy w próchnicę opryskw proporcji: 20 l EM-Naturalnie Aktywnego + 180-230 l wody / ha

– zastosowanie kompostowanego obornika lub kompostu z resztek roślinnych z natychmiastowym wymieszaniem z wierzchnią warstwą gleby (albo orka średnia, względnie talerzowanie)

– zespół uprawek przedsiewnych (gdy gleby są o wyjątkowo złej strukturze dodatkowy oprysk w proporcji: 20 1 EM-Naturalnie Aktywnego + 180-230 l wody / ha)

       2) Siew – nasionami zaprawionymi  w proporcji: 20-40 litrów EM-Naturalnie Aktywnego na 1 tonę ziarna (można zastosować dodatkowe 20-40 litrów wody)

       3) Niszczenie chwastów (najczęściej chemiczne ? należy jednak pamiętać, że bezpośrednio po chemicznych zabiegach nie stosujemy EM-Naturalnie Aktywnego bowiem mogą one osłabić działanie herbicydu, należy odczekać stosowny okres karencji)

Zboża ozime, wiosna

– w przypadku silnej presji grzybów, wiosną stosujemy 1 zabieg ochrony chemicznej

– w fazie silnego wzrostu (przynajmniej 3 tygodnie po zabiegu chemicznym) oprysk przeciw grzybom i dla wzmocnienia roślin

– w fazie liścia flagowego lub tuż po kwitnieniu, powtórny oprysk w proporcji: 20 litrów
EM-Naturalnie Aktywnego + 2 litry EM-5 + 180-230 litrów wody / ha w celu ochrony przed grzybami na czas do pełnej dojrzałości zboża

  […]

EM w rolnictwie

EM NATURALNY AKTYWNY W UPRAWACH POLOWYCH 

ROLA PRÓCHNICY W GLEBIE

Tworzenie próchnicy w glebie polega na złożonych procesach mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych i ich oddziaływaniu na związki organiczne gleby. Niezbędnym warunkiem przeprowadzenia takich procesów jest obecność MIKROORGANIZMÓW GLEBOWYCH, które warunkują aktywność biologiczną gleby.
Obecność próchnicy w glebie charakteryzuje się brunatnym lub ciemnobrunatnym zabarwieniem gleby. […]