Odpady – przykłady z Japonii

Fragment książki ?Rewolucja w ochronie naszej planety?- część druga Teruo Higa tłumaczona ale jeszcze nie wydana w języku polskim.

Ponad 1000 społeczności lokalnych w Japonii stosuje metodę odzysku odpadów żywności z wykorzystaniem EM.

?..sądzę, że to, co wydarzyło się w Kani stanowi modelowe rozwiązanie tego, co powinni robić obywatele napotykający biurokratyczne trudności. Specyficzną cechą Kani jest to, że jest to miasto sypialnia zamieszkane przez ludzi dojeżdżających do pracy w pobliskim Nagoya położonym w środkowej Japonii. Liczba ludności Kani bardzo szybko wzrasta. […]

Fermentacja opadłych liści

Fermentacja opadłych liści

W okresie jesieni opadłe liście mogą być gromadzone i przerabiane na kompost ? tzw. ziemię liściową. W celu zainicjowania fermentacji w pryzmie wykorzystamy mieszaninę przygotowaną z liści, sproszkowanej gliny, dolomitu i  EM OGRÓD. […]

8 ?Organic Waste: “Life after Life? ? project summary

What happens to food waste? Organic waste included in the mass of waste goes to landfill, where it constitutes up to 50% of the total waste. There, it begins to rot and produce methane, as well as other harmful substances with strong odour, thus making the landfill site a problem for the people living in […]

7 Perspektywa rozwoju systemu selektywnej zbiórki i wnioski z przebiegu projektu

Kontynuowanie systemu zbiórki odpadów powinno opierać się o dwa podstawowe filary: edukację ekologiczną oraz świadomą i sprawną organizację systemu. Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na wiele miesięcy przed rozpoczęciem zbiórki. Akcje edukacyjne skierowane być powinny do przedziału wiekowego 30-60 lat. Proponowane  formy edukacyjne jakie można zastosować to: – obecność w Internecie: portale społecznościowe, serwisy informacyjne  […]

6 Ankiety uczestników i analiza

Ankieta ewaluacyjna skierowana do uczestników projektu ?Odpady organiczne: życie po życiu?- faza początkowa 1.      Czego spodziewasz się po udziale w projekcie? 42 % uczestników nie wiedziało czego może się spodziewać po udziale w projekcie. 48% odpowiadało, że min. ?chce przyczynić się do ochrony środowiska?, ?powstania nawyku segregacji odpadów?, ?pozyskania ekologicznego nawozu?, ?nauki kompostowania?, ?zmniejszenia ilości […]

5 Analyzy chemiczne i porównania

Raport pani Tamary Jadczyszyn IUNG w Puławach

Na terenie kompostowni Zakładu Usług Komunalnych w Puławach od końca 2009 i w 2010 roku zakładano w kolejnych terminach pryzmy z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Materiał był bardzo niejednorodny.

[…]

4 Raport z obserwacji kompostu

Celem naszych poszukiwań było określenie jakie są optymalne warunki do uzyskania w jak najkrótszym czasie gotowego kompostu, z odpadów zbieranych w gospodarstwach domowych i traktowanych metodą EM bokashi. […]

3 Opis systemu selektywnej zbiórki odpadów

Założeniem dotyczącym zbiórki odpadów podczas trwania projektu było:

– zapewnienie wszystkim uczestnikom łatwego odbioru odpadów, […]

2 Aspekty prawne

Ilość powstających w naszych domach bioodpadów może łatwo zaskoczyć każdego przeciętnego Polaka. Ostrożnie szacuje się, że stanowią one do 50 % masy wyrzucanych przez nas odpadów. Na terenie Unii Europejskiej prawdopodobnie powstaje od 76,5 do 102 mln Mg (resztki żywnościowe i ogrodowe), oraz ok. 37 mln ton odpadów organicznych pochodzących z produkcji żywności na rok . […]

1 problem bioodpadów

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej rozpoczął swoją działalność w 2004 roku. Jednym z podstawowych działań ZKGZL było prowadzenie edukacji ekologicznej. Sytuacja początkowa, z jaką spotkały się osoby prowadzące edukacje ekologiczną, była bardzo trudna. […]

1 2