Hodowla gołębi

Efektem obniżenia pH środowiska (poprzez kwas mlekowy zawarty w preparacie) jest wytworzenie niekorzystnych warunków do namnażania się bakterii z rodzaju: Eschericha Coli, Salmonella. Jest to metoda biologicznej […]

Hodowla królików

Problemów ze zdrowiem zwierząt było bardzo dużo, a medycyna konwencjonalna często była nieskuteczna. Przekonałem pana Kazimierza, że wprowadzając EM zdecydowanie uniknie dotychczasowych kłopotów. Postanowił spróbować i wygrał. […]

Zastosowanie EM w hodowli koni

Działanie Technologii EM w hodowli koni.

Technologia EM doskonale sprawdza się przy hodowli koni. Mogą być stosowane różne preparaty, które pełnią różne funkcje.

EM Probiotyk™ -w postaci zawiesiny można dodawać do wody (pojenie) lub stosować jako oprysk wewnątrz stajni i jej otoczeniu.

EM Bokashi Probiotyk™- w postaci sypkiej to fermentowane otręby pszenne. Używa się je jako dodatek do paszy albo do higienizacji ściółki stosując jako posypkę. […]

Efektywne Mikroorganizmy jako dodatek do pokarmu dla ryb

Zastosowanie technologii EM™ pozwala na uzyskanie pozytywnych wyników w hodowli zwierząt. Dodawanie EM Probiotyk umożliwia większy przyrost masy ciała oraz poprawia kondycję i zdrowotność zwierząt hodowlanych. Ponieważ procesy metaboliczne mają taki sam przebieg u wszystkich organizmów żywych EM Probiotyk ma również pozytywny wpływ na organizm ryb. Efektem poprawy funkcjonowania organizmu jest wzrost zdrowotności i kondycji ryb hodowlanych. […]

Konie

Konie to zwierzęta stepowe. Są one stworzone do nieustannej wędrówki. System obronny konia polega na ucieczce, podczas gdy bydło tworzy krąg wokół młodych i rogami odstrasza wroga. Konie są bardzo czujne i płochliwe. Nawet niewielki strach wywołuje u nich wzrost poziomu adrenaliny, która neutralizuje się w organizmie po przebiegnięciu odcinka ok. 1 kilometra. Serce konia jest niewielkich rozmiarów, dlatego kopyta galopującego konia, zmieniające kształt pod wpływem ciężaru, działają jak dodatkowa pompa krwi. Naturalnym pożywieniem koni są trawy i nasiona, zawierające dużo aminokwasów. Konie jedzą często, ale w małych ilościach, ponieważ tak zbudowany jest ich układ pokarmowy. […]

EM w produkcji zwierzęcej

Bakterie probiotyczne w produkcji zwierzęcej

Od 1 stycznia 2006 r. Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz stosowania w paszach dla zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Zakaz wprowadzono w tym samym terminie we wszystkich krajach Wspólnoty. Zmiany w programach żywienia powinny uwzględniać wzmacnianie naturalnej odporności oraz stabilizację korzystnej mikroflory przewodu pokarmowego poprzez stosowanie określonych pasz i dodatków paszowych oraz modyfikację poziomu niektórych składników pokarmowych. […]

EM i zwierzęta

EM PROBIOTYK DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH . Udomowione zwierzęta spełniają w naszych domach ważną emocjonalną rolę. Zapewniając brakujący nam kontakt z przyrodą , ucząc nasze dzieci troski i odpowiedzialności za słabszych, dostarczając bezwarunkowej miłości, staja się więc członkami naszych rodzin. Zwierzęta domowe tak jak my ludzie, cierpią obecnie na wiele chorób cywilizacyjnych. Schorzenia związane ze stresem […]